Home
Resources
More Obituaries for KUKA
Looking for an obituary for a different person with this name?

Mere Te Arohanui (Puha) KUKA

In Memoriam Condolences

Mere Te Arohanui (Puha) KUKA In Memoriam
KUKA (Nee Puha), Mere Te Arohanui. 31.10.36-27.05.14 Matua, Tama, wairua, tapu me nga anahera pono ko te mangai hei tautoko mai. In loving memory of our precious Mum, Nan, Great Nan, Aunty and Sister. Always in our hearts, never forgotten. Takoto mai ki roto i nga ringa o Te Omeka, kei te kotihi o whakaaro koe e noho ana. Na Tamariki me nga Mokopuna, katoa.
Published in The Bay of Plenty Times on May 27, 2015
Read More