Resources
Related Pages
Pages (23)
See More >
Mentions
See More >
Helpful Services


Obituary Condolences

Add a memory or condolence to the guest book
  • UPLOAD
    PHOTOS
  • ADD A
    VIDEO
  • LIGHT A
    CANDLE
If you need help finding the right words, view our suggested entries for ideas.

Back to Personal Message


Add a photo to your message (optional)
Preview Entry
December-13-18

Please don't submit copyrighted work; original poems, songs or prayers welcomed. Legacy.com reviews all Guest Book entries to ensure appropriate content. Our staff does not correct grammar or spelling.

Privacy Policy | Terms of Use
Select up to 10 photos to add to the photo gallery.

Select a candle
*Please select a candle
Preview Entry
December-13-18

Please don't submit copyrighted work; original poems, songs or prayers welcomed. Legacy.com reviews all Guest Book entries to ensure appropriate content. Our staff does not correct grammar or spelling.

Privacy Policy | Terms of Use
Keep updated on this Guest Book
Sign up below to receive email updates.
 Memories & Condolences
This Guest Book will remain online permanently.
January 17, 2018
Koskaan ei tiedä,
onko aikaa paljon vai vähän.
Yhtäkkiä vain huomaa,
se päättyi tähän.
Kun sammui sydän läheisen,
on aika surun hiljaisen.

Kummisedän muistoa kunnioittaen
ja omaisten suruun osaa ottaen
January 14, 2018
Täällä Pohjantähden alla
on nyt kotomaamme,
mutta tähtein tuolla puolen
toisen kodon saamme.

Keijo-setää muistaen ja
läheisten suureen suruun osaa ottaen,
January 14, 2018
Keijon läheisille

Elämää eivät ole päivät,
jotka ovat menneet,
Vaan hetket,
jotka muistetaan

Enoa ja kummisetää muistaen
Jari ja Leena Vainio perheineen
January 13, 2018
Keijo Luomalan läheisille

Päivä kun nousee,
niin sammuvi tähti.
Ei se iäks sammu,
ken elämästä lähti.
Nuku tähti helmassa päivän.

Enoa ja kummisetää lämmöllä muistaen Virpi ja Timo Kinnari