• Meador Funeral Home - Whitesboro
    Whitesboro, TX
Brought to you by
Marie (Bullard) Walker 1916 - 2014