• WALDO FUNERAL HOME - SHERMAN
    Sherman, TX
Brought to you by
William Wayne "Bill" Vaughn