Resources
Related Pages
Pages (100+)
See More >
Mentions
See More >
Helpful Services


1940 - 2018 Obituary Condolences
John Kooistra Obituary
Add a memory or condolence to the guest book
  • UPLOAD
    PHOTOS
  • ADD A
    VIDEO
  • LIGHT A
    CANDLE
If you need help finding the right words, view our suggested entries for ideas.

Back to Personal Message


Add a photo to your message (optional)
Preview Entry
December 11, 2018

Please don't submit copyrighted work; original poems, songs or prayers welcomed. Legacy.com reviews all Guest Book entries to ensure appropriate content. Our staff does not correct grammar or spelling.

Privacy Policy | Terms of Use
Select up to 10 photos to add to the photo gallery.

Select a candle
*Please select a candle
Preview Entry
December 11, 2018

Please don't submit copyrighted work; original poems, songs or prayers welcomed. Legacy.com reviews all Guest Book entries to ensure appropriate content. Our staff does not correct grammar or spelling.

Privacy Policy | Terms of Use
Keep updated on this Guest Book
Sign up below to receive email updates.
 Memories & Condolences
This Guest Book will remain online permanently courtesy of Yntema Funeral Home.
February 4, 2018
Leave Pieteke en bern, gecondoleerd met het overlijden van Joop. Niet meer in ons midden maar voor altijd in ons hart. Beveel gerust uw wegen, al wat u 't harte deert, der trouwe hoed en zegen van Hem die het al regeert. Die wolken lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan. We wensen jullie de nabijheid en de troost van de
hemelse vader toe.
Leafs fan Hans, Welmoed en bern
February 2, 2018
Lieve Pieteke en kinderen, wij wisten dat het ging gebeuren, maar toch kwam het telefoontje nog onverwacht. Wij hebben in september afscheid kunnen nemen toen we 3 weken bij jullie waren en een goede tijd hebben gehad. Gecondoleerd met dit verlies van Joop, we wensen jullie veel sterkte voor de komende tijd.
Als het lichaam niet meer wil en het leven wordt een lijden, kan men dankbaar zijn dat God het komt bevrijden. Er is een schakel die de dood niet kan verbreken, liefde en herinnering leven altijd voort.
Heel veel sterkte!
Piet en Lies v.d.Galien
January 31, 2018
Pieteke en Familie Kooistra,
ons oprecht medeleven met het overlijden van Joop, een man die we ons herinneren als actief, positief, met een groot gevoel naar iedereen. Heel veel sterkte en Gods nabijheid toegewenst met dit groot verlies.
January 31, 2018
Familie Kooistra, wij wensen u veel sterkte met het overlijden van uw man, vader en schoonvader en pake.
Wij zijn in gedachten bij u. Wij hopen dat de dierbare herinneringen u tot steun in de toekomst mogen zijn. Pieter en Aukje Tacoma en bern, Jislum, Friesland