• Bobbitt Memorial Chapel
    San Bernardino, CA
Brought to you by
Michael Fredrick "Buffalo Mike" Brophy Sr.