Brought to you by
Hiroshi TAKAOKA 11/29/1933 - 10/15/2012