Home
Services
Cooney Funeral Homes
625 North Busse Highway
Park Ridge, IL 60068
847-685-1002
Resources
More Obituaries for Mary Nguyen
Looking for an obituary for a different person with this name?

Mary Dong Nguyen


1929 - 2019 Obituary Condolences
Mary Dong Nguyen Obituary
"I am the Resurrection and the Life"
(John 11, 25)
With faith in the Resurrection of Our Lord Jesus-Christ,
we are saddened to inform you that:
Our Beloved Wife, Mother, Grand and Great Grandmother:
Mary Dong Nguyen
(1929-2019)
was born into Eternal Life
at 3:13 pm on Sunday January 6, 2019
on the Solemnity of the Epiphany.
FUNERAL CEREMONIES
† RITE OF MOURNING
Thursday, January 10, 2019 : 5 PM - 9 PM
&
† VISITATION AND PRAYERS
Friday, January 11, 2019 : 3 PM-9PM
At Cooney Funeral Homes
625 Busse Highway Park Ridge, Il 60068
Phone: 847-685-1002
† FUNERAL MASS
Saturday, January 12 : 11 AM
At Saint Henry Church
6335 N. Hoyne Avenue Chicago, Il 60659
Phone: 773-714-7143
† INTERMENT AND RITE OF COMMITTAL
FOLLOWED BY THE FUNERAL MASS
At Mary Hill Catholic Cemetery
8600 N. Milwaukee Ave.
Niles, Il 60714
MAY THE LORD OF ALMIGHTY
TAKE THE DEPARTED SOUL TO HIS HEAVENLY ABODE
Mr. Alphonse Khen Nguyen,
his children, and grandchildren
The devoted mother of 15 successful children and the proud grandmother of 48 grandchildren and great-grandchildren, Mrs. Mary Dong Nguyen dedicated her life to her family. She will be forever remembered.
R.I.P

""Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống""
(Ga 11, 25)
CÁO PHÓ
Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh,
gia đình chúng tôi thành kính báo tin:
Cụ Bà Nguyễn Khen
Nhũ danh MARIA NGUYỄN THỊ ĐÔNG
(Bào tỷ Ðức Cố Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nho)
Nguyên quán : Giáo Xứ Bình Cang, Giáo phận Nha Trang, Việt Nam
Đã hoàn tất hành trình trần thế vào lúc 3:13 pm Chúa Nhật ngày 06.01.2019
tại Evanston Hospital, Evanston, Illinois, USA
HƯỞNG THƯỢNG THỌ 90 TUỔI
1929 - 2019
LINH CỮU SẼ ĐƯỢC QUÀN TẠI:
Cooney Funeral Homes
625 Busse Highway Park Ridge, IL 60068
Phone: 847-685-1002
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ :
†Thứ năm, ngày 10 tháng 01 năm 2019 :
5:00 pm - 9:00 pm Gia đình cầu nguyện và Nghi thức phát tang
†Thứ sáu, ngày 11 tháng 01 năm 2019 :
3:00 pm - 9:00 pm Các cộng đoàn thăm viếng, đọc kinh và cầu nguyện
THÁNH LỄ AN TÁNG SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH :
†Thứ bảy, ngày 12 tháng 01 năm 2019 vào lúc 11:00 am
tại Nhà thờ Saint Henry
6335 N. Hoyne Avenue Chicago, IL 60659
D.T: 773-764-7413
LINH CỮU SẼ ĐƯỢC AN TÁNG TẠI:
Maryhill Catholic Cemetery
8600 N Milwaukee Ave,
Niles, IL 60714
TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
CHỒNG : Cụ Ông Alphonse Nguyễn Khen
Cả Nữ : Nguyễn Thị Thanh, chồng (c) và các con các cháu - Việt Nam
Cả Nam : Nguyễn Duy Thiên, vợ (c) và các con, các cháu - USA
Trưởng Nam : Nguyễn Duy Trinh, vợ và các con các cháu - USA
Trưởng Nữ : Nguyễn Châu Bạch Tuyết, chồng và các con các cháu - USA
Thứ Nữ : Nguyễn Hồng Loan Thérèse và các con các cháu - USA
Thứ Nam : Nguyễn Duy Anh, vợ (c) và các con - USA
Thứ Nam : Nguyễn Duy H'ng, vợ và con - USA
Thứ Nữ : Nguyễn Weidemann Hoài Hương, chồng và các con - USA
Thứ Nam : Nguyễn Duy Linh, vợ và các con - USA
Thứ Nữ : Nguyễn Dotson Oanh Thư, chồng và các con - USA
Thứ Nam : Nguyễn Duy Vinh, vợ và các con - USA
Thứ Nam : Nguyễn Duy Quốc và vợ - USA
Út Nam : Nguyễn Duy Đình, vợ và các con - USA
Thứ Nữ : Nguyễn Tường Vy, chồng và các con - USA
Út Nữ : Nguyễn Phi Thao, chồng và các con - USA
Cáo phó này thay thế thiệp tang - Xin miễn vòng hoa & phúng điếu.
R.I.P
Published in a Chicago Tribune Media Group Publication on Jan. 11, 2019
Read More
Give others a chance to express condolences. Not right now.